Bunarske i potopljene bunarske pumpe BP i PBP

Bunarske BP i potopljene bunarske pumpe PBP se koriste za crpljenje čiste i blago zamuljane vode sa većih dubina, u vodovodskim postrojenjima, građevinarstvu, rudarstvu, industriji, kao protivpožarne pumpe, za snižavanje nivoa podzemnih voda i snabdevanje naselja vodom.

Bunarske pumpe BP su vertikalne višestepene pumpe sa “suvim“ motorom tj. elektromotor se nalazi na površini pumpne stanice. Potisni priključak ovih pumpi može se nalaziti ispod ili iznad poda pumpne stanice.

Potopljene bunarske pumpe PBP su centrifugalne višestepene pumpe sa potopljenim elektromotorom. Moguće je horizontalno i vertikalno izvođenje, sa ili bez plašta.

Materijalno izvođenje:

Oblast pokrivenosti sa ovim tipovima pumpi:

BP : Q = 8 – 90 (l/s), H = 4 – 200 (m),

PBP: Q = 3 – 50 (l/s), H = 7 – 170 (m)


Proizvodni program

N.P.Co. d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86

18116 Niš
Srbija

+381 (0)18 575 012

info@pumpe-nis.rs

Grb Niša