Hidroforska i protivpožarna postrojenja HP,P,HPS HPP,PP,HPPS

Osnovna namena hidroforskih postrojenja HP (horizontalna postrojenja), P (vertikalna postrojenja), HPS (postrojenja od spiralnih pumpi) je povišenje pritiska u vodovodnoj mreži radi snabdevanja vodom visokih zgrada, naselja na većoj nadmorskoj visini i protivpožarna zaštita. U slučaju kada se ova postrojenja koriste u cilju protivpožarne zaštite dodaje im se slovo P u oznaci – HPP, PP, HPPS.

HP i P se sastoje od jedne dve ili tri višestepene centrifugalne pumpe NVP ili NVPV, dok se u slučaju HPS postrojenja radi o spiralnim pumpama SP, hidroforskih posuda, odgovarajuće automatike i elemenata za povezivanje na vodovodnu mrežu (usisni i potisni kolektor).

U standardnom izvođenju HP, P i HPS su opremljena automatikom koja obezbeđuje:automatsko uključivanje i isključivanje pumpi u zavisnosti od nivoa vode u rezervoaru tj. pritiska u mreži, zaštitu pumpi od rada na “suvo“, zaštitu pumpi od pucanja cevovoda, zaštitu od kratkog spoja preko topljivih osigurača, zaštitu od nestanka jedne faze preko detektora asimetrije napona. U slučaju korišćenja ovih postrojenja u protivpožarne svrhe ona se opremaju uređajem koji vrši automatsko periodično uključivanje pumpi radi kontrole ispravnosti postrojenja.

Po zahtevu kupca postrojenja mogu biti opremljena frekventnim regulatorima, soft starterima, uređajem za naizmenično uključivanje pumpi kod svake naredne komande za uključivanje, uređajem za automatsko uključivanje rezervne pumpe u slučaju kvara radne pumpe, uređajem za blokadu uključenja rezervne pumpe dok je radna u pogonu...

Označavanje postrojenja: HP 1 - 0 04

Oblast pokrivenosti sa ovim tipovima pumpi:

HP,  P,   HPS:  Q = 1 - 30 (l/s),  H = 10  - 200 (m)


Proizvodni program

N.P.Co. d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86

18116 Niš
Srbija

+381 (0)18 575 012

info@pumpe-nis.rs

Grb Niša