Utopne fekalne pumpe UFP

Utopne fekalne pumpe UFP kao radni fluid koriste otpadne kanalizacione vode sa ili bez dugovlaknastih materija.

Utopne fekalne pumpe UFP su vertikalne jednostepene uronjene monoblok pumpe sa “suvim“ elektromotorom u kućištu pumpe. Radno kolo je jednokanalno.

Izvođenje može biti stabilno i prenosivo za "mokro okno" i stabilno za "suvo" okno. Zaptivanje je izvedeno sa dva mehanička zaptivača.

Od utopnih fekalnih pumpi UFP može se napraviti i automatsko postrojenje za sakupljanje i transport otpadnih voda i fekalija – AUTOFEKA. Ovo postrojenje je pored utopnih fekalnih pumpi UFP opremljeno i sabirnim rezervoarom i električnim ormanom sa pratećim elementima koji omogućavaju automatski rad.

Materijalno izvođenje:

Oblast pokrivenosti sa ovim tipovima pumpi:

UFP: Q = 3 – 50 (l/s), H = 2 – 35 (m)


Proizvodni program

N.P.Co. d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86

18116 Niš
Srbija

+381 (0)18 575 012

info@pumpe-nis.rs

Grb Niša