Utopne muljne pumpe UMP

Utopne muljne pumpe UMP se koriste za pražnjenje i automatsko dreniranje građevinskih jama, ugroženih dvorišnih i podrumskih prostora i rudnika, obaranje nivoa podzemnih voda, odvodnjavanje i slično.

Radni fluid je hladna, prljava i zamuljana voda krupnoće čvrstih delova do 5mm, težinski deo nečistoća do 30%.

Utopne muljne pumpe UMP su centrifugalne, jednostepene, prenosne monoblok pumpe. Zaptivanje vratila je mehaničkim zaptivačima. Radno kolo je otvorenog tipa. Hidraulički prostor pumpe je obložen gumom. Potisni priključak može biti kao vatrogasna spojnica sa nastavkom za crevo ili samo nastavak za crevo.

Sastavni delovi UMP pumpi su gumirani hidraulični deo, radno kolo, kućište el.motora, donje i gornje kućište ležaja, potisno kućište sa potisnim priključkom, usisno sito, poklopac pumpe sa ručicom za prenos.

Za automatski rad, po zahtevu, pumpe opremamo i sa el.ormanom, vatrogasnim spojkama i crevima.

Materijalno izvođenje:

Oblast pokrivenosti sa ovim tipovima pumpi:

UMP: Q = 8 – 30 (l/s), H = 6 – 30 (m)


Proizvodni program

N.P.Co. d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86

18116 Niš
Srbija

+381 (0)18 575 012

info@pumpe-nis.rs

Grb Niša