Automatski uređaj za snabdevanje domaćinstva vodom VODOMAT

Vodostrujna pumpa JET

VODOMAT je automatski uređaj koji služi za snabdevanje domaćinstva vodom, navodnjavanje bašte, travnjaka i u druge svrhe.

U osnovnom izvođenju VODOMAT se sastoji od višestepene centrifugalne pumpe čija su radna kola ugrađena na vratilo pogonskog elektromotora (čime se ostvaruje kompaktna i skladna konstrukcija), hidroforske posude zapremine 24 litara, automatskog pritisnog prekidača (čijim se podešavanjem određuje pritisak uključenja/isključenja pumpe), manometra i odgovarajućih priključaka. Maksimalna temperatura transportovane vode je 80°C.

U osnovnom izvođenju VODOMAT je predviđen za crpljenje vode iz bunara kod koga je visinska razlika nivoa vode u bunaru i ose usisnog priključka VODOMATA manja od 7 metara.

Za crpljenje vode iz bunara kod kojih se ova visinska razlika kreće od 7 do 25 metara neophodno je instaliranje vodostrujne pumpe JET sa usisnom korpom na usisnom cevovodu. Za instaliranje JET-a neophodan uslov je da unutrašnji prečnik bunara ne bude manji od 4“. U tom slučaju iz račve na ulazu u hidroforsku posudu postavlja se povratni vod do ulaza u JET.

Zaptivanje vratila pumpi se izvodi mehaničkim zaptivačima.

Materijalno izvođenje:

Karakteristike ovog tipa pumpi:

VODOMAT: Q = 1 (l/s), H = 45 (m)


Proizvodni program

N.P.Co. d.o.o.
Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86

18116 Niš
Srbija

+381 (0)18 575 012

info@pumpe-nis.rs

Grb Niša